Video Oyunlarının Şiddete Neden Olmadığını Gösteren Araştırma | Teknobahçe

Video Oyunlarının Şiddete Neden Olmadığını Gösteren Araştırma

Gerekli gereksiz her durumda video oyunlarının suçlanmasından rahatsız olanlardan mısınız? Yeni bir araştırma, konuyla ilgili her tartışmaya bilimsel olarak nokta koymanızı sağlayabilir.

Video oyunları çok sık şekilde günlük hayattaki şiddetin nedeni olarak gösteriliyor. Konuyla ilgili olarak, 2008 yılından bu yana yapılmış olan 28 araştırmanın sonuçları derlendiğinde, aralarındaki pozitif korelasyon çok küçük oldu. Bu da istatistiksel olarak baktığımızda video oyunlarının iddia edildiği gibi şiddete neden olmadığını gösterdi.

Yeni Zelanda’nın Massey Üniversitesinden Aaron Drummond’un önderliğinde gerçekleştirilen çalışmada, geçtiğimiz yıllarda agresif davranışlar ile video oyunları arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalar ele alındı. 

Oyunlar şiddet doğurmuyor

Journal Royal Society Open Science dergisinde yayınlanan makaleye göre, birbirinden ayrı olarak gerçekleştirilmiş çalışmaları derlediğimizde ortaya çıkan tablo, video oyunları ile agresif davranışlar arasında istatistiksel olarak yüksek anlamlılık ancak çok küçük pozitif ilişki olduğunu gösteriyor.

İstatistik biliminde anlamlılık, yüksek olması durumunda iki kavram arasında ilişki olabileceğini gösterir. Yani bulunan sonucun anlamlı mı anlamsız mı olduğu bu değere göre belli olur. Öte yandan iki değer arasındaki pozitif ilişki ise aynı yönde ilerleme gördüğümüzü gösterir. Haliyle bu araştırmaların özeti de aslında bu değerlere odaklanıyor. 

Sonuç olarak “Video oyunları şiddete ve agresif davranışlara sebep olur” hipotezi, düşük seviyede/küçük etki için gereken seviyenin bile altında kalıyor ve çöküyor. Yani genel olarak şiddet eğilimine neden olan şey oyun oynamak değil ve alakası bile yok.

Araştırmalar bağlantı kuramıyor

Söz konusu çalışmada yer alan daha önceki 28 araştırmadan bazıları, video oyunları ile şiddet arasında değişik ölçülerde ancak küçük bağlantılar buldu. Çoğu araştırma iki kavram arasında herhangi bir pozitif ilişki bulamazken 2011 yılındaki bir çalışma ise video oyunlarının tam aksine agresif davranışları azalttığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar ayrıca uzun vadede video oyunlarının gençlerin agresif davranışları üzerindeki etkisinin sıfıra çok yakın olduğunu ortaya çıkardı. Video oyunları ile insan davranışları arasındaki ilişki ise incelenmeye devam ediyor. 

Kaynak: https://www.theguardian.com/games/2020/jul/22/playing-video-games-doesnt-lead-to-violent-behaviour-study-shows

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir